Kui kats kaklõsõ, saa kolmas man pessä.

Kuulutused

Lisa kuulutus

Hanked

 • Hange kolme õppereisi korraldamiseks

  MTÜ Setomaa Liit on algatanud hanke Setomaa arenguprogrammi toetatava projekti “Setomaa koostöövõrgustiku ning ülepiirilise ettevõtjate koostöövõrgustiku tugevdamine” raames kolme õppereisi korraldamiseks Pihkva oblasti ettevõtjate, organisatsioonide ja asutuste esindajatele, kellel on huvi koostöö vastu Setomaa partneritega. Teenuse osutamise aeg on oktoober 2018 – september 2019.
  Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 26. septembril 2018.a. kell 12.00 e-posti aadressil info@setomaa.ee
  Tellitava teenuse kirjeldus, pakkujale ja pakkumusele esitatavad nõuded on lisatud failina.

  Kaja Tullus Tullus / 5106664 / info@setomaa.ee

  17.09.2018