Ku oda müüdä lätt, sõs vars lättki

Inglise keele kursused

2017. aasta märtsis ja aprillis toimus kümnest moodulist koosnev inglise keele baaskursus. Õpetajad on Iisak Sulev Andreller ja Maris Andreller. 

Kursustel tuletati meelde ja praktiseeriti igapäevases suhtluses ning teenindussituatsioonides vajaminevaid keeleteadmisi. Kursuse lõpus toimus rollimäng eelnevalt õpitud situatsioonide ja sõnavarade põhjal, kusjuures vestlema pidi lisaks õpetajatele veel kahe võõra inimesega, kellest üks kõneleb inglise keelt emakeelena. Vestlused leidsid aset suures osas ilma materjalideta ja eelnevalt õpitu põhjal.