Eis saa-ai' uma var'o iist saisada'.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse taotlusvoor on avatud 21. maini (0)

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse taotlusvoor on avatud 17.04.2023 – 21.05.2023. Toetuse andmise eesmärk on parandada Setomaa vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Toetatakse nii spetsialisti eluaseme soetamist kui ka renoveerimist.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme tingimused kehtestati 2019. aastal ning alates 2020. aastast on läbi viidud kolm taotlusvooru. Toetuse taotlemise tingimused on seni defineerinud toetuse sihtgrupi kui erasektoris töötavat spetsialisti, kellel on piirkonna majandusarengu seisukohast vajalik haridus, väljaõpe või töökogemus. Senised taotlusvoorude kogemused kohaliku omavalitsuse üksustes on siiski näidanud, et sihtgrupi piiramine vaid erasektoris töötajatega ei pruugi olla majandusarengu seisukohalt parim lahendus, kuna üks olulisi tegureid piirkonna ettevõtetele vajaliku tööjõu tagamisel on ka pakutavate avalike teenuste kvaliteet. Avaliku sektori töötajad ja ametnikud olid toetuse sihtgrupi seast seni väljas eeskätt põhjendusega, et avaliku sektori töötajate värbamiseks piirkondadesse on juba kasutusel mitmeid toetusmeetmeid, ent piirkonna kohaliku omavalitsuse üksuste esindajate kogemuse kohaselt ei ole siiski kaetud kõik avaliku sektori valdkonnad. Aasta 2022 alguses kinnitatud Kagu-Eesti tegevuskavas 2030 on eluasemete kaasajastamise probleem sõnastatud laiemalt, eristamata era- ja avaliku sektori spetsialistide väljakutseid eluaseme soetamisel, ehitamisel või renoveerimisel.

Tänavu on seega oodatud taotlusi esitama ka avaliku sektori spetsialistid.
Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel on:

  • kõrgharidus või kutsekeskharidus ja/või töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
  • piirkonnas tegutsevas ettevõttes või asutuses tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töö- või teenistussuhe, ta on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates:

  • toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis;
  • toetuse saaja alaline elukoht;
  • toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel.

Käesoleval aastal toetatakse spetsialistide eluasemete soetamist ja renoveerimist 20 000 euroga.

Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on 5 000 kuni 10 000 eurot. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest, taotleja omafinantseering on 33%. Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord. Projekti abikõlblikkuse periood on alates toetuslepingu sõlmimisest kuni hiljemalt 30.09.2024.
Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@setomaa.ee.
Paberkandjal saab taotlusi esitada Setomaa Vallavalitsuse kantseleisse või teeninduspunktidesse.

Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ja taotlusvooru läbiviimise kohta ning taotlusvormid on leitavad Setomaa valla kodulehelt.

Täiendav info:
Margery Roosimaa, Setomaa valla arendusspetsialist, margery.roosimaa@setomaa.ee, 5786 9861Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood