Kes kannahtas, tuu kavva eläs.

Koolitusvajaduse uuring, september 2009

Septembris 2009 valmis Setomaa Valda Liidu tellimusel Setomaa koolitusvajaduse uuring, mille teostamist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Setomaa arengu programmist.

Uuringu eesmärk oli koguda infot Setomaa avaliku sektori, äriettevõtete ja mittetulundusühingute koolitusvajaduse kohta, analüüsida saadud andmeid ning koostada selle põhjal koolitusplaan. Koolitusplaani alusel on võimalik hakata süsteemsemalt korraldama Setomaal koolitusi, mis aitaksid tõsta piirkonna töötajate ja organisatsioonide konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust.

Küsitlused viidi läbi 2009. aasta kevadel ja suvel. Kokku küsitleti 124 inimest.

Uuring näitab, et koolituste korraldamine piirkonnas on vajalik. Ühtlasi joonistusid välja valdkonnas, milles koolitusi kõige enam vajatakse. Ühtlasi tõdesid küsitletavad, et uuringu läbiviimine stimuleeris neid läbi mõtlema oma arenguvajadusi ning oli neile kasulik.

Koolitusvajaduste uuringut tutvustati 5. oktoobril Lüübnitsa kultuurimajas.

Uuring

Presentatsioon