Pini uma peeru tiid.

Tugigrupi kohtumised

Projektis „Active Age” („Tegus iga“) osales oktoobrist 2016 aprillini 2017 tugigrupis 15 Setomaa inimest vanuses 55+, kes on olnud mõnda aega ilma tööta ning kes tundsid, et sooviksid tuge enenesekindluse ja oskuste tõstmiseks tööotsingutel.

Tugigrupi kaheksa kohtumist viis läbi Karmel Tall (Projektiekspert OÜ). Kohtumistel läsitleti teadlikku enesejuhtimist, eesmärkide seadmist ja saavutamist, enesearendamist, enda sisemiste tugevuste ja ressursside avastamist, suhtlemist, tööle kandideerimist jm.

Tugigrupi tegevusse oli kaasatud Setomaalt 5 mentorit, kes tegelesid tugigrupi liikmetega individuaalselt ning toetasid neid programmi jooksul kohtumiste vahelisel ajal. Mentoritele viidi 21.-22. septembril 2016 läbi koolitus mentoriks vajalike oskuste omandamiseks. Koolituse viis läbi Viive Einfeldt (MTÜ Eesti NLP Instituut).

Tugigrupi kohtumised toimusid 17. oktoobril 2016 Obinitsa seto seltsimajas, 2. novembril 2016 Mikitamäe vallamaja saalis, 1. detsembril 2016 OK Peko külalistemajas, 12. detsembril 2016 Missos kohvikus Vesiroos, 26. jaanuaril 2017 Lüübnitsa kultuurimajas, 13. veebruaril 2017 Värska kultuurikeskuses, 13. märtsil 2016 Nopri talu meierei saalis ja 3. aprillil 2016 Piusa ürgoru puhkemajas.