Ku olt susi suulõ, sis olõ ka kahr tüüle.

Lühikene seto keeleõppus

Seto Instituudi eestvedamisel valmis Lühkene Seto keeleoppus (lühikene seto keeleõppus).