Puu iist taganõt ar', a sõna iist saa-ai taada.

Noored kujundavad tuleviku Setomaa (0)

Oktoobrikuus käivitus projekt „Active Youth / Tegusad noored“, mille algatasid Setomaa Liit ja Smiltene vallavalitsus Lätist. Projektis viiakse ellu tulevaste noorte liidrite arenguprogramm, kuhu oodatakse osalema 18-30 aastaseid Setomaaga ja Ape piirkonnaga seotud tegusaid noori inimesi, kes soovivad oma kodukandi arengu edendamisel kaasa lüüa, omandada uusi oskuseid ja teadmisi ning leida sõpru ja koostööpartnereid tulevikuks.

Setomaa Liidu juhatuse esimehe Margus Timmo arvates on tähtis, millise tuleviku me loome. „Tänased noored hakkavad peagi arendama meie piirkonda ja me tahame aidata neil selleks valmistuda. Tulevikuliidrite programm on suunatud noorte oskuste ja teadmiste arendamisele. Noored saavad leida endas üles liidri omadused, nii et nad julgevad teha plaane ja otsuseid ellu viia. Tulevik sõltub ka koostööst – noored saavad programmi käigus omavahel tuttavaks ja tekib alus ühisteks ettevõtmiseks.“

Projekti eesmärk on luua Setomaa ja Ape piirkonna noorte koostöövõrgustik. Programmis saab võimaluse osaleda kuni 15 noort inimest Setomaalt ning sama palju Apest. Noored saavad osaleda viiel kahepäevasel koolitusel erinevatel teemadel: enesejuhtimine ja -areng, meeskonna loomine ja meeskonnatöö, juhtimis- ja liidrioskuste arendamine, avalik esinemine ja meediasuhtlus, oma brändi loomine, ürituste korraldamine ja turundus, projekti ideede arendamine ja projektide koostamine. Koos käiakse üks kord kuus, detsembrist kuni aprillini. Programmi lõpus toimub 2024. aasta juunikuus ühine 4-5 päevane suvelaager.

Esimene koolituspäev toimub 9.-10. detsembril. Arenguprogrammiga liitumine on veel avatud, lisainfot saab projektijuhilt Evelin Leimalt (evelin.leima@setomaa.ee).

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit ja partner Smiltene vallavalitsus.

Projekt „Active Youth / Tegusad Noored“ viiakse ellu perioodil 01.10.2023- 31.12.2024. Projekti elluviimist toetab INTERREG Eesti-Läti Programm 2021-2027.

Evelin LeimaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood