Hüätego pala-ai tullõ, õi upu-ui vette

Ootame noori osalema tulevikuliidrite arenguprogrammi (0)

Setomaa Liit kutsub 18-30-aastaseid aktiivseid noori osalema Setomaa ja Ape „Tulevaste noorte liidrite arenguprogrammis“. Programmi jooksul toimub 2023. aasta sügisest 2024. aasta kevadeni viis kahepäevast koolitusmoodulit, ning vahepeal osaletakse rühmatöödes koos mentoritega. Koolitustest osad toimuvad Setomaal ja osad Ape piirkonnas Lätis. Lisaks toimub 2024. aasta suve alguses 5-päevane suvelaager Setomaal.

Arenguprogrammi täpse sisu kujundame koos noortega, kes kandideerivad programmi. Kavas on käsitleda järgmisi teemasid:
· Juhtimis- ja liidrioskused
· Enesejuhtimine
· Meeskonnatöö
· Ürituste korraldamine ja turundus
· Meedia ja avalikud suhted
· Oma brändi loomine
· Mittetulundusühingu juhtimine
· Projektide koostamine ja elluviimine
Ürituse korraldamise oskusi saavad programmis osalevad noored harjutada 2024. aasta suve lõpus ühe ürituse (nt Seto Kuningriigi lastepäev) korraldamisel. Programmi lõpus toimuval lõpuüritusel saavad noored esitleda oma ideid, kuidas nad saavad ja plaanivad edaspidi panustada Setomaa arengusse.

Koolituste läbiviijateks otsime häid ja tunnustatud koolitajaid Eestist ja Lätist. Koolitused toimuvad koos Läti noortega Ape piirkonnast ning ühine töökeel on inglise keel. Arenguprogrammis osalemine on tasuta ning selle läbinud noored saavad vastava tunnistuse.

Arenuprogrammi töökeel on inglise keel.

Setomaa Liit ootab kandideerima noori vanuses 18-30, kel on soov tegutseda aktiivselt Setomaal mõnes valdkonnas nagu näiteks sport, käsitöö, külaliikumine, kultuurikorraldus, maaelu edendamine, muusika, noorsootöö, ettevõtlus jne. Kandideerimisel tuleb arvestada sellega, et osaleda tuleb kindlasti vähemalt neljas koolitusmoodulis viiest, samuti ühises suvelaagris. Programmis osalemise soovist tuleb hiljemalt 23. oktoobril teada anda SELLEL LINGIL

Kokku saab Setomaalt programmis osaleda 15 noort, sama palju noori osaleb Ape piirkonnast Lätist.

Arenguprogramm viiakse ellu Setomaa Liidu ja Smiltene kohaliku omavalitsuse ühises projektis Active Youth, mida rahastab INTERREG Eesti-Läti Piiriülese Koostöö Programm 2021-2027. 

Lisainformatsioon:

Evelin Leima (5272216, evelin.leima@setomaa.ee), Kaja Tullus (5106664, info@setomaa.ee)Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood