Hüä lats, ku höste tantsit, parep viil, ku paigah püsüt.

Õpilasfirmade konkurss-laadad

Õpilasfirmade konnkurss-laatade korraldamine Värskas sai alguse tänu projektile “Kultuuripärandi kasutamine edendamine tootearenduses - Heritage Business”, mille aastatel 2013-2015 viis Setomaa Valdade Liit ellu koos Petseri rajooni administratsiooni ja Ape vallavalitsusega. Selle projekti raames toimus novembris 2014 Värskas esimene rahvusvaheline piiriäärsete õpilasfirmade laat „Üle piiri turundus“. Projekti kaasrahastajad olid Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013 ja Setomaa arengu programm.

Õpilasfirmade konkurss-laat osutus populaarseks ning alates 2015. aastast on konkurss-laatade korraldamist toetanud Setomaa (arengu) programm.