Kia kopkat õi kogonda, tuu ruublit õi näe.

Petseri ettevõtlus- ja koostöökeskuse avamine. 2.05.2015

20. mail avati Petseri ettevõtlus- ja koostöökeskus (nn Petseri seto maja), mis on valmis saanud Setomaa Valdade Liidu, Petseri rajooni administratsiooni ja Ape valla ühisprojekti „Heritage Business“ raames territoriaalse koostöö programmi Est-Lat-Rus ja Setomaa arengu programmi toetusega.

„Saame luua muutusi, kui muudame suhtumist või olukorda. Valminud keskusest peab saama koht, kus Vene, Eesti ja Läti kogemuste ning tarkuse abil luuakse positiivseid muutusi. Selles koostöövalmis inimeste “kodus” saavad alguse ideed ja sünergiad uuteks arenguteks. Need on aga eeldused elukvaliteedi tõusuks,” ütles projekti juhtpartner, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo.

„Petseris asuv seto maja on näide pikaajalisest majanduse ja kultuuri alasest koostööst eestlaste, setode, venelaste ja lätlaste vahel linnas, mis on kõigile setodele väga hingelähedane,“ ütles maja avamise kõnes Setomaa ülembsootska Annela Laaneots.

Maja avamiselt mindi rongkäiguga Petseri kulturikeskusesse, kus toimus keskuse avamist tähistav konverents.

Konverentsil rääkis Petseri rajooni administratsiooni juhi asetäitja Marina Jegorova ettevõtluse arendamisest Petseri rajoonis, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo ettevõtlus- ja koostöökeskuse võimalustest, Ape valla juht Astrida Harju koolinoorte kogemustest kultuuripärandi, kohalike ressursside ja piiriülese koostöö kasutamisel.

Veel kõneldi Pihkva oblasti turimsipotentsiaalist, rahvusköögi kasutamisest ettevõtluses, õpilasfirmadest, Pihkva äri-inkubaatori tegevusest ning EL ja VF piiriülese koostöö kompetentsikeskuse tegevusest.

Konverentsile järgnenud vabaõhukontserdil esinesid Kiiora, Seto miihi summ ja Sorrõseto, samuti Udmurtiast soome-ugri kultuuripealinna külastav Karamas-Pelga küla ansambel Invožo, Pihkvast folklooriansambel Ugrada, Petserist tantsuansambel Nadežda jt.