Küüsüjä väsü-üi ar', andja väsüs ar'.

Petseri õpetajad Setomaal, 30.-31.10.2019

 30.-31. oktoobril 2019 olid projektis osalevate Petseri koolide õpetajad (22 inimest) tutvumas pärimuse õpetamisega Setomaal. 30. sepmtembri õhtul toimus ühisseminar Setomaa koolide õpetajatega. Ühisseminaril osales 45 inimest.