Pehme kiil pett, hää hing and.

Petseri rajooni ettevõtjate huvi majanduskoostööks Eestiga on suur, 29.11.2013

29. novembril 2013. a. toimus Petseri rajoonis Irboskas seminar "Võimalused ettevõtluse arendamiseks ja majanduskoostööks Eestis".

Seminarile olid kutsutud osalema Petseri rajooni väikeettevõtjad ning Eesti-Vene majanduskoostööst huvitatud organisatsioonide ning asutuste esindajad. Osalejaid oli kokku ca 80.

Seminari avas EV Peterburi Peakonsulaadi Pihkva talituse direktor Triin Parts.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (EPKK) esindaja Toomas Hansson andis ülevaate Eesti ettevõtluskeskkonnast ja ärikultuurist, samuti olulisematest tingimustest ettevõtlusega alustamiseks Eestis. Samuti tutvustas ta kaupade ja toodete päritolusertifikaatide väljastamise protseduure ning EPKK teenuseid ettevõtjatele.

Eesti Maksu- ja Tolliameti vanemspetsialist Nadezda Dolgin andis põhjaliku ülevaate kaupade eksporti ja importi puudutavatest regulatsioonidest, sh. maksu- ja tolliküsimustest.

Setomaa ettevõtlusnõustaja Aarne Leima tutvustas Eesti turgudel ja laatadel kaupade müüki reguleerivaid nõudeid ning viis läbi etiketikoolituse.

6. veebruaril 2013.a. toimub Värskas Pihkva oblasti ettevõtlusvõimalusi tutvustav seminar Kagu-Eesti ettevõtjatele.

Seminar korraldati Petseri rajooni administratsiooni ja Setomaa Valdade Liidu koostöös projekti ELRII-291 "Heritage Business" raames.