Miis miist vasta ja sõna sõnna vasta ja kat's kalgõ vasta.