Hädä olõ-õi härä suuru, häbü om härä suuru.

Projekt MTÜ Seto Küük tegevustoetus

Setomaa arenguprogramm toetab Seto Küüki läbi projekti "MTÜ Seto Küük tegevustoetus 2018".

Projekti rahastuse abil viiakse ellu mittetulundsühingu tegevuskava 12 kalendrikuu jooksul, sealhulgas korraldatakse organisatsiooni liikmete koolitamist ning Seto Küügi esinduse osalemist suurüritustel nii Setomaal kui mujal Eestis.