Ega üte inemise peräst elu hukka ei lää.

Projekti infopäevad

30.03.2017 korraldasid kõik partnerid projekti COOP Local infopäeva. Infopäevad olid rahvarohked - Vastseliinas osales 29, Värskas 28, Räpinas 19 inimest, Apes 26 ning Smiltenes 32 inimest. Igal pool käivitus elav arutelu projekti pakutavate võimaluste kasutamise üle. 

Margus Timmo tutvustas Vastseliinas, Värskas ja Räpinas projekti eesmärke, partnerorganisatsioone, rahastajaid, kavandatavaid tegevusi. Ettekandega on võimalik tutvuda siin.

Kõikjal käivitus elav arutelu selle üle, kuidas projekti tegevused aitaksed elavdada piirkonna majanduselu. Leiti, et ettevõtjatel tuleb mõtestada ümber, mida tähendab kohalik - tänapäevases globaalses maailmas on kohalik 120 kilomeetri raadiuses. Projekt pakub häid võimalus õppida paremini tundma ja kasutama oma kohalikku majandusruumi tõnu õppereisidele ja ühistele koolitustele. Ettevõtjate arvates on vajalik paremini kasutama õppida ka internetilahendusi.

Projektis osalemiseks ja projekti kohta info saamiseks tuleks endast teada anda aadressil info@setomaa.ee, maakorraldus@vastseliina.ee või leo@ariabi.ee. Lähiajal valmib projekti Facebooki lehekülg, millega saavad liituda kõik huvilised.