Hüä egah paiga, kotoh kõige paremb.

Projektis loodud videod

Siin on Setomaa noorte videod, mis valmisid projektis "Heritage Teaching" Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga.

Väiko Kuningriik 2020 
Mikitamäe Kooli talverõõmud 
Värska Gümnaasiumi laste seto rahvakultuuri ringi laul “Lätsi alla lill” 
Värska Gümnaasiumi laste seto rahvakultuuri ringi laul “Laul läts läbi Setomaa” 
Värska Gümnaasiumi laste seto rahvakultuuri ringi tantsuõpetused 
Meremäe Kooli laste munaloomka võistlus 
Mikitamäe Kooli lapsed pärimuskultuuripäeval 
Karobuška 
Vöökudumine 
Sõir 

Videote sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Setomaa Liit ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.