Kui lätt aost, nii lätt arvust.

Oodami kostipäävä kohvkidõ kirjapandmist!

Ülle Pärnoja 19.01.2016

2016. aastagal tulõ jal’ Seto Külävüü kostipäiv! 13. august om põhipäiv, 14. augustil pakumi külälisilõ viil tegevust – omma’ opitarõ’ ja mõnõh kohvkuh peräpütüpäiv. Kohvkidõ sooviavaldusi oodami kooni’ 5. veebruani. Registriirmisõst täudä ankeet siih: http://goo.gl/forms/gp8B6vlo2C.

Mano saat küüsüdä’ turism@setomaa.ee ja +372 512 5075 (Ülle Pärnoja, Setomaa Turism).

Setomaa Turism