Halv inemine om ko' halv pini: üteh käeh hoia' leib, tõõsõh käe' kivi.

Meremäe vallas kogutakse rahvaeelnõule allkirju valdade ühinemisläbirääkimiste alustamiseks

Eve Ellermäe 01.06.2016

Meremäe valla elanikud alustasid 31. mail allkirjade kogumist eelnõu toetuseks, mille alusel Meremäe volikogu nõustuks alustama ühinemisläbirääkimisi Värska valla poolt tehtud ettepaneku alusel. Eelnõu algatajate koosolekul koguti kolm korda rohkem hääli kui eelnõu algatamiseks vajalik.

Värska Vallavolikogu tegi käesoleva aasta 28. jaanuaril ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks Mikitamäe Vallavolikogule, Veriora Vallavolikogule, Orava Vallavolikogule, Lasva Vallavolikogule, Meremäe Vallavolikogule, Vastseliina Vallavolikogule ja Misso Vallavolikogule eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Meremäe vallavolikogu pole praeguseni Värska läbirääkimistele kutsuvale ettepanekule vastanud. Meremäe valla elanikud, kes soovivad, et Meremäe vald alustaks ühinemisläbirääkimisi Värska valla ettepanekul selgitamaks välja Meremäe vallale ja vallaelanikele sobivaim ühinemissuund käimasoleva haldusreformi kontekstis, saavad anda oma allkirja ühinemisläbirääkimiste alustamise toetuseks 8. juunini Obinitsas Seto Seltsimajas.

Kodanikualgatuse korras allkirjade kogumist ühinemisläbirääkimiste alustamise toetuseks alustati vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 32le. See seadus sätestab, et vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel on õigus teha algatusi kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks. Lähem info: Eve Ellermäe eve@setomaa.ee tel. 5242080