Ku hoolõta olt, sis kängätä käüt.

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on II taotlusvoor avatud 15. aprillist kuni 15. maini 2023. aastal 13.04.2023 (0)

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on II taotlusvoor avatud 15. aprillist kuni 15. maini 2023. aastal. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotlusi võetakse vastu Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis. Toetuste Menetlemise Infosüsteemis.

Taotlusi saavad esitada nii juriidilised isikud kui äriregistrisse kantud füüsilised isikud.

Toetusmeetme eesmärk on luua võimalusi erinevatest regionaalsetest kultuurisündmustest osasaamiseks. Luues ja säilitades kultuuris osalemist soodustame kultuurielu kestlikkust ja arengut.

Projekti tegevustesse tuleb kaasata kogukonda, lapsi ning noori. Ainult nii saame kaasa aidata kogukondliku kultuuritegevuse väärtustamisele ning hoidmisele.

Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 90%.

Toetatakse järgmisi tegevusi, millega

1) korraldatakse kultuurivaldkonna populariseerimiseks siseriiklikke ja rahvusvahelisi kultuurisündmusi erinevates regioonides;

2) viiakse ellu residentuuriga seotud kogukondlikke algatusi;

3) luuakse lastele ja noortele võimalused osalemaks valdkondlikus õppeprotsessis ning kaasatakse neid siseriiklikele ja rahvusvahelistele kultuurisündmustele;

4) korraldatakse haridusliku väljundiga kultuuriprogramme ja laagreid lastele ja noortele;

5) kaasatakse lapsi ja noori kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse;

6) korraldatakse järjepidevusele suunatud maakondlikke laulu- ja tantsupidusid;

7) koostatakse ja uuendatakse Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekandeid;

8) korraldatakse rahvusvähemuste kultuuri tutvustavaid sündmusi ning rahvusvähemuste koostööd ja ühistegevusi eesti kultuuriorganisatsioonidega.

Soovitused taotlejale:

1) tutvu enne taotluse korrektseks esitamiseks määruse ja seletuskirjaga;

2) pööra tähelepanu projekti abikõlblikkuse perioodile, abikõlblikele ja mitteabikõlblikele kuludele.

Dokumentidega tutvu meie Eesti Rahvakultuuri Keskuse kodulehel.

Küsimuste korral helista enne taotluse esitamist taotlusvooru koordinaatorile Piret Koorep 5307 4984 või kirjuta piret.koorep@rahvakultuur.ee

Taotluste menetlemise aeg on 60 tööpäeva. Mida vähem peame taotlejale taotlust täiendamiseks tagasi saatma, seda kiiremini jõuavad taotlused komisjonile hindamiseks. Nõuete kohaselt vormistatud dokumendid aitavad taotlusvooru koordinaatoril kiiremini jõuda protokolli ja käskkirja koostamiseni.

Lepinguid toetuse saajatega ei sõlmita, sest käskkirjas on olemas nii väljamakse kui ka aruande esitamise kuupäevad. Toetuse saamisel on kohustus kasutada oma tegevuste reklaamimisel ka toetuse saaja logo, mille leiate SIIT.

Liina Rullingo

referent

Eesti Rahvakultuuri Keskus

+372 600 9291; +372 5411 0381

liina.rullingo@rahvakultuur.ee

www.rahvakultuur.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood