Kiä midä ots, tuu tuud saa.

07.-08.12.2017 praktiline koolitus marja- ja puuviljakasvatajatele ja -töötlejatele

7.-8. detsembril 2017 toimus marja- ja puuviljakasvatajatele suunatud praktiline koolitus, mille korraldas Ape vald.

Eesti maaülikooli õppejõud Tiiu Ohvril kõneles talutoodete turundusest, marjakasvataja Margus Timmo ühistegevusest TÜ Seto Aiad kogemuste baasil. Väljasõidud toimusid marjakasvatuse ja töötlemise ettevõttesse "Very Berry" ja Vejini marja- õunakasvatustallu.