Inne usu-ui immä, ku esi saat imäst.

SA Setu Kultuuri Fond

Setu Kultuuri Fondi eesmärk on koguda, valitseda ja kasutada vara Setomaa ja Seto rahva ning kultuuri hüvanguks.

Setu Kultuuri Fondi peamised tegevussuunad on kirjastustegevus, uuringud, ekspeditsioonid, kultuuri propageerimine, käsitöövõtete ja folkloori edasiandmine jne.

Setu Kultuuri Fondi (registrikood 90001500) asutasid 1992. aastal Mare Piho, Lagle Parek ja Aare Hõrn.

Setu Kultuuri Fondi nõukogu liikmed on Mare Piho, Margus Linnamäe ja Lagle Parek.

Setu Kultuuri Fondi juhatuse esimees on Aare Hõrn. Setu Kultuuri Fondis töötab projektijuhina Evelin Leima.

Setu Kultuuri Fondi põhikiri

Setu Kultuuri Fondi kontaktandmed

Aadress: Kesktänav 20, 65301 Obinitsa, Võru maakond

Aare Hõrn, +372 5622 2348, aare@setomaa.ee 

Setu Kultuuri Fondi suuremad edulood

  • Obinitsa Seto Seltsimaja projekteerimine ja osaline väljaehitamine multifunktsionaalse sh. pärand- ja omakultuuri ettevõtluse ja inkubatsioonikeskusena. Projekteerimist ja osaliselt renoveerimist rahastas Setomaa Arenguprogramm, rekonstrueerimise teine etapp viidi ellu LEADER.meetme toetusega. Obinitsa Seto seltsimajas tegutsevad erinevad organisatsioonid, kes kasutavad maja koosolekute, seminaride, kultuuriürituste, ringitundide läbiviimiseks ja teenuste pakkumiseks. 
  • 2011. aastal Ahto Raudoja ja Tapio Mäkeläise koostatud.raamatu "Setomaa tsässonad" väljaandmine. Raamatu  koostamist ja väljaandmist toetas Setomaa kultuuriprogramm.
  • Koostöös Vastseliina vallaga ja Kaitseliiduga Vastseliina surnuaiale Kagu-Eestis langenud metsavendade säilmete ümbermatmise korraldamine ja mälestusplatsi loomine.
  • Soome-ugri kultuuripealinna tiitli saavutamine ja kultuuripealinna ürituste korraldamine 2014. aasta sügisest 2016. aasta alguseni. Kultuuripealinnade kohta info SA Fenno-Ugria veebilehel, vaata ka Soome-ugri kultuuripealinna 2015 ülevaadet.
  • Raamatu Seto Valgõ koostamine ja väljaandmine ning samateemalise näituse koostamine. Näitust on eksponeeritud mitmel pool, ka Petseris ja Irboskas. 
  • Siberis Krasnojarski krais Seto kultuuri festivali korraldamine 6.-10. juulil 2017. aastal koostöös Krasnojarski krai kultuuriseltsiga "Eesti" ja sealsete setodega. Festivalist võttis on 23 osalejat Eestist. Festivali sündmustest on Setu Kultuuri Fondil fotoarhiiv.
  • Setu Kultuuri Fond oli üks Petserimaa Vabadussõja ausamba rajamise idee algatajaid ning korraldas samba rajamise. Sammas avati Värskas 20. juulil 2020. aastal.