Iga asi umal ajol.

SEF esimeses taotlusvoorus sai toetuse seitse head ideed

Setomaa Edendüsfondile saabus esimeses taotlusvoorus 1. aprilliks 2019 üksteist taotlust, taotluste kogusumma oli 51 960 eurot. Setomaa Edendüsfondi komisjoni koosoleku ajaks oli annetustena laekunud 27 143,43 eurot.

Taotlejad said 22. aprillil võimaluse tutvustada oma projekte komisjonile ja vastata komisjoni liikmete küsimutele.

Komisjon otsustas Setomaa Edendüsfondi esimeses taotlusvoorus rahastada esimeses taotlusvoorus seitset projekti, esimese taotlusvooru toetuste ja laenude kogusumma on 26 970 eurot.

1. MTÜ Nedsaja Küla Seltsi projekti „Nedsaja küla mänguväljaku rajamine“ otsustati toetada 2120 euro ulatuses. Selle toetuse abil koostatakse Nedsaja külaplatsile rajatava laste mänguväljaku ehitusprojekt ja rajatakse nõuetele vastav mänguväljaku turvaala. MTÜ Nedsaja Küla Selts on saanud ka Piiriveere Liidrist toetuse, mis toetab mänguväljaku atraktsioonide ostu ja paigaldust, selle projekti omafinantseeringuks on saadud toetus ka Setomaa vallalt. Nende toetuste toel valmib Nedsaja külaplatsil tänavu suvel laste mänguväljak.

2. MTÜ Lobotka Küla Seltsi projekti „Lobotka külaplatsi korrastamine“ otsustati toetada 2000 euro ulatuses. Toetuse abil luuakse Lobotka külaplatsile paremad tingimused sündmuste korraldamiseks, külaliste vastuvõtmiseks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks. Külaplats tehakse korda 2019. aasta suvel.

3. OÜ Kivitee Köök projekti „Kohvik-poe loomine Luhamaale“ otsustati toetada 5000 euro ulatuses. Toetus aitab rajada Luhamaale Riia-Pihkva tee äärde tühjalt seisvasse hoonesse kohvik-poe. Kohvik-pood avatakse 2019. aasta suvel.

4. MTÜ Taarka Pärimusteater projekti „Taarka Pärimusteatri suvelavastus “Vanahunt”“ otsustati toetada 3500 euro ulatuses. Toetust kasutatakse 2019. aasta suvelavastuse “Vanahunt” näitlejate ja muusiku töö tasustamiseks, kokku 5000 € (laval on 9 näitlejat ja 1 muusik). Suvelavastus „Vanahunt“ etendub kümnel korral 2019. aasta augustis.

5. MTÜ SUFF projekti „Uusvada Kultuuriküla“ otsustati toetada laenu andmisega 6000 euro ulatuses. Laenuraha kasutatakse Piiriveere Liiderist toetatava projekti "Uusvada kultuuriküla" sildfinantseerimiseks. Projekti tulemusena vahetatakse Uusvada külas asuva tühjalt seisva kontorihoone põrand ning hoonest saab Uusvada Seltsimaja, kus viiakse tulevikus läbi üritusi, kirmaskeid ja laagreid. Projekt teostatakse 2020. aasta veebruariks.

6. MTÜ Setomaa Turismi projekti „Forest Trail-Long distance cross-border hiking trail “The Forest Trail”ehk Matkateed“ otsustati toetada laenu andmisega 5000 euro ulatuses. Laenuraha kasutatakse Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi toetatava projekti sildfinantseerimiseks. Projekti tulemusena luuakse loodus- ja matkahuvilistele sise- ja välisturistidele matkarajad. Matkateede projekt viiakse ellu 2021. aasta sügiseks.

7. MTÜ Obinitsa Seto Muuseumitarõ Seltsi projekti „Laen Tobrova tsässona remondi sildfinantseeringu katmiseks“ otsustati toetada laenu andmisega 3350 euro ulatuses. Laenuraha kasutatakse Piiriveere Liidri toetatava Tobrova kula tsässona remondi sildfinantseerimiseks. Projekti tulemusena remonditakse Tobrova tsässon 2020. aasta märtsiks.

Laenud antakse 6-protsendilise aastaintressiga ning intressidena laekuvat raha kasutab Setomaa Edendüsfond järgmiste projektide toetamiseks.

Setomaa Edendüsfond võtab kogu aeg tänuga vastu annetusi. Annetamise kohta loe lähemalt 

Järgmise taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober.

Setomaa Edendüsfondi eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. Setomaa Edendüsfond töötab põhimõttel – kogukonnalt kogukonnale, kogudes annetusi ja vahendades annetustest saadud vahendeid heade mõtete teostamiseks.