Tõõsõ peräst pääd tullõ ar tsusako.

Setomaa arengu programm 2015

Siseministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasusutus (EAS) ja Setomaa Valdade Liit (SVL) viisid üheskoos läbi Setomaa arengu programmi (edaspidi programm) 2015. a taotlusvooru. Programmi 2015. aasta tegevuskavasse kandmiseks esitati tähtaegselt - 26. märtsiks 2015 - kokku 43 projekti eeltaotlust.

Progammi nõukogu hindas esitatud eeltaotlusi ning tegi Siseministeeriumile ettepaneku kanda programmi 2015. aasta tegevuskavasse 27 projekti. Riigihalduse minister kinnitas tegevuskava 22. mail 2015 käskkirjaga nr 1-23/22. 

Programmi 2015. aasta tagevuskava on avaldatud siin

Info programmi kohta on leitav ka EAS veebilehel Setomaa arengu programmi alamlehel.