Peremiis, kiä hoolitsõs kassi iist, hoolitsõs ka hobõsõ iist.

Setomaa arengu programm 2015

Siseministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasusutus (EAS) ja Setomaa Valdade Liit (SVL) viisid üheskoos läbi Setomaa arengu programmi (edaspidi programm) 2015. a taotlusvooru. Programmi 2015. aasta tegevuskavasse kandmiseks esitati tähtaegselt - 26. märtsiks 2015 - kokku 43 projekti eeltaotlust.

Progammi nõukogu hindas esitatud eeltaotlusi ning tegi Siseministeeriumile ettepaneku kanda programmi 2015. aasta tegevuskavasse 27 projekti. Riigihalduse minister kinnitas tegevuskava 22. mail 2015 käskkirjaga nr 1-23/22. 

Programmi 2015. aasta tagevuskava on avaldatud siin

Info programmi kohta on leitav ka EAS veebilehel Setomaa arengu programmi alamlehel.