Hüä tii pääle säädjit lövvüs veido, halva tii pääle sääd õgaüts.

Setomaa programm

Setomaa programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu.

Alates 2020. aastast koordineerib programmi Rahandusministeerium.

Tegevuskava koostamiseks viib Võrumaa Arenduskeskus läbi kord aastas taotlusvooru.

Setomaa (arengu)programm käivitus 2006. aastal. Programmi koordineeris aastatel 2006-2015 Siseministeerium, aastatel 2016-2019 Maaeluministeerium.