Tüü olõ-õi kiri, õt mõista-ai tetä.

Setomaa arengu programm

Setomaa arengu programm on suunatud ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevatele osadele - Mikitamäe, Meremäe, Misso ja Värska vallale.

Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu.

Alates 2016. aastast koordineerib programmi Maaeluministeerium.