Tallo võid tunda pinist.

Setomaa arengu programm 2017

Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasusutus (EAS) ja Setomaa Valdade Liit (SVL) annavad teada, et Setomaa arengu programmi (edaspidi programm) 2017. a taotlusvoor on avatud 01.-19.06.2017.

Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi raames saavad taotlejad olla Mikitamäe, Värska, Meremäe ja Misso vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused. Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot.

2017. a programmdokument. eeltaotluse vorm ja toetusest teavitamise juhend on kinnitatud maaeluministri 19.05.2017 käskkirjaga nr 58 "Setomaa arenguprogrammi kehtestamine 2017. aastaks". 

Infopäev taotlejatele toimub 06.06.2017 algusega kell 12 Värska kultuurikeskuses. Infopäevale registreerumine info@setomaa.ee.

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada SVL-le:

  • elektrooniliselt aadressil info@setomaa.ee perioodil 01.-19.06.2017.
  • kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjastamata, tuleb esitada ka paberil allkirjastatud taotlus posti teel või käsipostiga aadressil SVL, Obinitsa 65301, Võru maakond. Hiliseim postitempel võib olla 19.06.2017. a.

Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav

Täpsemat informatsiooni eeltaotluse esitamise kohta saab Kaja Tulluselt, info@setomaa.ee