Hüä naane om maja taba.

Setomaa Edendüsfond toetas 2021. teises voorus kuut projekti

Setomaa Edendüsfondile saabus 1. oktoobriks 2021 üksteist taotlust, taotluste kogusumma oli 69308  eurot. Taotlejad said 26. oktoobril võimaluse tutvustada oma projekte komisjonile ja vastata komisjoni liikmete küsimutele.

Komisjon otsustas Setomaa Edendüsfondi teises taotlusvoorus rahastada kuut projekti, teise taotlusvooru stipendiumide, toetuste ja laenude kogusumma on 29500 eurot.

1. Meel Valgu projekti „Õppestipendium seto leelo õppimiseks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias“ otsustati toetada 1500 euro ulatuses. Stipendium võimaldab õppida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias süvendatult seto leelot, et omandada teadmised seto leelo õpetamiseks. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta septembriks.

2. Kurveri OÜ projekti „Käsitöömaja valmimisele hoogu juurde“ teostamiseks otsustati anda laen 9000 eurot. Selle laenu abil jätkatakse käsitöömaja ehitust. Tegevus viiakse ellu 2023. aasta juuliks.

3. MM Palkmajad OÜ projekti „Maastikutõstuk palkide ja saematerjali tõstmiseks“ otsustati toetada 7000 euro ulatuses. Toetuse abil ostetakse palkmajade ehitamiseks vajalik tõstuk. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta juuniks.

4. Janedoe Music OÜ projekti „Loss Obinitsa: Sündmus- ja majutuskeskuse rekonstrueerimisprojekti loomine“ otsustati toetada 7000 euro ulatuses. Selle toetuse abil koostatakse Obinitsa kirik-kooli hoone rekonstrueerimisprojekt. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta juuliks.

5. Seto Küük MTÜ projekti „Pärandtoit väliüritusele“ teostamiseks otsustati anda laen 2500 eurot. Selle laenu abil ostetakse väliüritustel toitlustamiseks vajalikku inventari. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta märtsiks.

6. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Obinitsa Issanda Muutmise Kogudus projekti „Kööginurga ja koosviibimisteks võimaluse loomine Obinitsa kiriku kellatorni all asuvasse rahvatarrõ“ otsustati toetada 2500 euro ulatuses. Selle toetuse abil hakatakse rajama koosviibimisteks sobivat rahvatarõ Obinitsa kirikusse. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta juuliks.

Laenud antakse 6-protsendilise aastaintressiga ning intressidena laekuvat raha kasutab Setomaa Edendüsfond järgmiste projektide toetamiseks.

Setomaa Edendüsfond võtab kogu aeg tänuga vastu annetusi. Annetamise ja taotlemise kohta loe lähemalt

Järgmise taotlusvooru tähtaeg on 1. aprill 2022.

Setomaa Edendüsfondi eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. Setomaa Edendüsfond töötab põhimõttel – kogukonnalt kogukonnale, kogudes annetusi ja vahendades annetustest saadud vahendeid heade mõtete teostamiseks.