Hüä naine pand mehele saa versta taade pingi perse ala, halv naine tõmbas saa versta takast pingi perse alt ärä.

Setomaa Edendüsfond toetas 2021. aasta esimeses voorus 13 projekti

Setomaa Edendüsfondile saabus 1. aprilliks 2021 kolmteist taotlust, taotluste kogusumma oli 61977,59 eurot. Taotlejad said 26. aprillil võimaluse tutvustada oma projekte komisjonile ja vastata komisjoni liikmete küsimutele.

Komisjon otsustas Setomaa Edendüsfondi teises taotlusvoorus rahastada kümmet projekti, teise taotlusvooru toetuste ja laenude kogusumma on 44936,5 eurot.

1. OÜ Kurveri projekti „Satserinna nulgas ettevõtluse arendamiseks käsitöömaja rajamine“ otsustati toetada 6000 euro ulatuses. Selle toetuse abil rajatakse Seto käsitöömaja andes uue elu ja hingamise tühjalt seisvale vanale majale. Tegevus viiakse ellu 2021. aasta augustis.

2. Ode ja Ivvan OÜ projekti „Ode ja Ivvan OÜ stardilaen“ teostamiseks otsustati anda laen 10000 eurot. Selle laenu abil korrastatakse kaks talukohta Setomaal, et neis oleks võimalik pakkuda majutusteenust 2022.a. suvehooajal. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta novembris.

3. MTÜ Uusvada Kultuuriküla projekti „Külamaja seinad soojaks“ otsustati toetada 7000 euro ulatuses. Selle toetuse abil soojustatakse külamaja seinad ja luuakse võimalus kasutada külamaja aastaringselt. Tegevus viiakse ellu aprillis 2022.

4. MTÜ Tedrekuke projekti „Nedsaja metsamaja päikeseelektriga varustamine“ otsustati toetada 2500 euro ulatuses. Selle toetuse abil varustatakse Nedsaja metsamaja autonoomse päikeseenergial põhineva elektrisüsteemiga.Tegevus viiakse ellu 2021. aasta septembris.

5. Obinitsa Puhkemaja MTÜ projekti „Obinitsa Puhkemaja külaplatsile [seikluspargile] külakiige ehitus“ otsustati toetada 1500 euro ulatuses. Selle toetuse abil rajatakse suur külakiik Obinitsa Puhkemaja juurde rajatavale külaplatsile, et avardada kohalikele ja turistile aktiivselt aja veetmise ja ürituste korraldamise võimalusi. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta alguseks.

6. Kersti Virro projekti „Pikalombi loodusraja Kuresoo laudtee taastamistööd ja kogukonna talgute korraldamine“ otsustati toetada 5200 euro ulatuses. Selle toetuse abil renoveeritakse Kuresoo raba laudtee. Tegevus viiakse ellu 2021. aasta sügiseks.

7. MTÜ Nooruslik Setomaa projekti „Setomaa seene- ja marjatooted“ otsustati toetada 6500 euro ulatuses. Selle toetuse abil luuakse tingimused Setomaa metsadest ja aedadest korjatud seene- ja marjakultuuride töötlemiseks ning toodete valmistamiseks. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta märtsis.

8. MTÜ Matsurimuudu projekti „Vee- ja elektripaigaldus Matsuri pikniku- ja turuplatsile“ otsustati toetada 3272 euro ulatusse. Selle toetuse abil arendatakse Matsuri pikniku- ja turuplatsi infrastruktuuri. Tegevus viiakse ellu 2021. aasta septembris. 

9. MTÜ Seto Käsitüü Kogo projekti „Kardinate abil setopärase visuaali loomine vallamajale“ otsustati toetada 1700 euro ulatuses. Selle toetuse abil luuakse vallamajas asuvale rahvarõiva nõuandekojale seto mustritega kardinad ning antakse seeläbi Setomaa ametiasutusele visuaalset setopärast ilmet. Tegevus viiakse ellu 2021. aasta augustis.

10. Meremäe Kooli projekti „Meremäe Kooli kooliaia õuesõppe klassi terrass“  otsustati toetada 1264,50 euro ulatuses. Selle toetuse abil ehitatakse Meremäe Kooli kooliaia kasvuhoone ette õuesõppe terrass. Tegevus viiakse ellu 2022. aasta juunis.

Laenud antakse 6-protsendilise aastaintressiga ning intressidena laekuvat raha kasutab Setomaa Edendüsfond järgmiste projektide toetamiseks.

Setomaa Edendüsfond võtab kogu aeg tänuga vastu annetusi. Annetamise ja taotlemise kohta loe lähemalt

Järgmise taotlusvooru tähtaeg on 1. oktoober 2021.

Setomaa Edendüsfondi eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. Setomaa Edendüsfond töötab põhimõttel – kogukonnalt kogukonnale, kogudes annetusi ja vahendades annetustest saadud vahendeid heade mõtete teostamiseks.