Pareb elät kitsusõh ku võhlusõh.

Setomaa Edendüsfond toetas 2019.aasta teises taotlusvoorus viit projekti

Setomaa Edendüsfondile saabus teises taotlusvoorus 1. oktoobriks 2019 kuus taotlust, taotluste kogusumma oli 30093 eurot, toetuse sai viis projekti 20 093 euro ulatuses. 

Taotlejad said 17. oktoobril võimaluse tutvustada oma projekte komisjonile ja vastata komisjoni liikmete küsimutele.

Komisjon otsustas Setomaa Edendüsfondi teises taotlusvoorus rahastada viit projekti, teise taotlusvooru toetuste, stipendiumide ja laenude kogusumma on 20093,4 eurot.

1. MTÜ Nedsaja Küla Seltsi projekti „Nedsaja külaplatsile salvkaevu rajamine“ otsustati toetada 1715 euro ulatuses. Selle toetuse abil rajatakse Nedsaja külaplatsile salvkaev, mis tagab külaplatsil toimuvate sündmuste joogi- ja pesuveega varustamise. Kohaliku omaalgatuse programm toetab salvkaevu rajamist 2000 euroga. Tegevus viiakse lõpule 2020. aasta septembris.

2.Värska Orienteerumisklubi Peko projektile „Eliitsporditiimi Peko Eliit sportlaste toetamine“ otsustati anda stipendium 3000 euro ulatuses. Projektiga toetatakse tiimi kuuluvate sportlaste ettevalmistust 2020. aasta hooajaks ning tiimiliikmete ühistegevust. Tegevus viiakse lõpule 2020. aasta augustis.

3. MTÜ Uusvada Kultuuriküla projekti „Vesi külakeskusele“ otsustati toetada 5500 euro ulatuses. Projektiga tagatakse külamajale joogivesi ning toimiv kanalisatsioonisüsteem, mis võimaldab korraldada Uusvadas erinevaid üritusi ja hakata kasutama külamaja. Tegevus viiakse lõpule 2020. aasta novembris.

4. MTÜ Seto Küük projekti „„Laenutaotlus sihtfinantseerimise katteks LEADER-ühistegevuse projektile “Koostöös väärtustame kohalikku toitu!”“ otsustati toetada laenu andmisega 8000 euro ulatuses. Laenuraha kasutatakse  LEADER-meetme ühistegevuse projekti “Koostöös väärtustame kohalikku toitu!” teise aasta tegevuste elluviimiseks. Tegevus viiakse lõpule 2020. aasta novembris.

5. MTÜ Meremäe Kultuuriühingu projekti „Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine Juuli kinnistule, Meremäe Seltsimaja kaasajastamine“ otsustati toetada 1878,4 euro ulatuses. Toetust kasutatakse LEADER-meetmest toetava projekti Väliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamine Juuli kinnistule, Meremäe Seltsimaja kaasajastamine." omafinantseeringuks. Tegevus viiakse lõpule 2020. aasta detsembris.

Laenud antakse 6-protsendilise aastaintressiga ning intressidena laekuvat raha kasutab Setomaa Edendüsfond järgmiste projektide toetamiseks.

Setomaa Edendüsfond võtab kogu aeg tänuga vastu annetusi. Annetamise ja taotlemise kohta loe lähemalt

Järgmise taotlusvooru tähtaeg on 1. aprill 2020.

Setomaa Edendüsfondi eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. Setomaa Edendüsfond töötab põhimõttel – kogukonnalt kogukonnale, kogudes annetusi ja vahendades annetustest saadud vahendeid heade mõtete teostamiseks.