Sant pand ütsindä koti kaala, ütsägeske kiso ei maaha.

Setomaa hariduskonverents, 28.12.2021

28. detsembril 2021. aastal toimus Värskas Setomaa XII hariduskonverents „Ühiselt edasiI!” Osalejaid oli 43.

Konverentsil kõneldi oma keele hoidmisest ja edasikestmisest ning analüüsiti seniseid tegevusi pärimuskultuuri õpetamisel. Projekti Heritage Teaching eesmärkidest ja saavutatud tulemustest rääkisid Maarja Hõrn-Ülper, Aare Hõrn, Larissa Baranova ja Elena Variksoo. Koverentsi lõpetas arutlusring, kus kõneldi seto keele arenguplaanist.