Turul om õks kats turakot: üts turak ostja, tõõnõ turak müüjä.

Setomaa turismiarengukava aastateks 2014-2020

Aastatel 2013-2014 toimus MTÜ Setomaa Turism eestvõtmisel ümarlaudu, arutelusid ja veebiuuringuid, mille tulemusena valmis Setomaa turismiarengukava 2014-2020. Arengukava koostamisse olid kaasatud vallad, MTÜ liikmed ja teised turismist huvitatud inimesed.

Setomaa Turmismi üldkoosolek kinnitas Setomaa turismiarengukava 2014-2020 üldkoosolekul 2014. aastal. Arengukavaga saab tutvuda siin