Tsõgand pett kõõ ristirahva arh.

Setomaa Valdade Liidust on saanud Setomaa Liit (0)

Setomaa Valdade Liidu üldkoosolek muutis 19. jaanuaril organisatsiooni nime, pani paika juhatuse järgmiseks neljaks aastaks ning kinnitas 2018. aasta eelarve ja tegevuskava.

19. jaanuaril toimus reorganiseeritud Setomaa Valdade Liidu esimene üldkoosolek. Üldkoosoleku esimese otsusega kinnitati organisatsiooni uueks nimeks Setomaa Liit. Setomaa Liidu eesmärgid jäävad endiseks, organisatsioon tegutseb arendus- ja koostöökeskusena, mille tegevus on suunatud Setomaa piirkonna arendamisele ning seto kogukondade koostöö arendamisele ka väljaspool Setomaad.

Üldkoosolek valis Setomaa Liidu juhatuse esimeheks tagasi Margus Timmo ning juhatuse liikmeks Aare Hõrna, kes mõlemad on organisatsiooni juhtinud 2005. Aastast saadik.

Üldkoosolek arutas põhjalikult Setomaa Liidu 2018. aasta tegevusi ja eelarvet. Setomaa Liidu eelarve 2018. aastal on 312 533 eurot, millest 38 000 eurot on Setomaa valla panus. Setomaa Liit viib 2018. aastal ellu järgmisi projekte:

 • Ajalehe Setomaa väljaandmine
 • Pärandkultuuri õppe tunnid ja pärandkultuuri õppe korraldamine Setomaa koolides
 • Petseri seto seltsi tegevuste korraldamine
 • Radaja festivalil leelokooride jt kultuurikollektiivide osalemise korraldamine 27.-29.08.2018
 • Majandusõppe ja õpilasfirmade tegevuse korraldamine Setomaa koolides 2017/18
 • Siberi seto kultuuri päevad ja fotonäitus EV100 Petseris
 • Vedosnike koosolekute läbiviimine ja Petseri seto maja tegevuste korraldamine
 • Väikemarjatööstuse tehnoloogilise projekti tellimine
 • Setomaa ettevõtjate ühisürituste läbiviimine
 • Rahvusvaheline väikeettevõtluse arendamise koostööprojekt COOP Local koostöös Smiltene, Ape ja Võru valla ning Räpina inkubatsioonikeskusega
 • Rahvusvaheline kogukonnaettevõtluse arengule suunatud projekt Active Village koostöös Pihkva mittetulundusühinguga
 • Rahvusvaheline pärimusõppe koostööprojekt koostöös Petseri rajooniga

Setomaa (Valdade) Liit on asutatud 28. jaanuaril 1994. aastal. Organisatsiooni kuulus kuni 2017. aasta haldusreformini Meremäe, Mikitamäe, Misso ja Värska vald. Haldusreformi järel läks liikmelisus üle Setomaa vallale ja Rõuge vallale. Rõuge vald lahkus 2017. Aasta lõpus organisatsiooni liikmeskonnast ning organisatsiooniga liitus MTÜ Seto Kongressi Tugiühing.

Organisatsiooni kohta veebis https://www.setomaa.ee/kogukond/setomaa-liit

Lisainformatsioon Margus Timmo, 5622 2886

Teate koostas Kaja TullusKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood