Eis saa-ai' uma var'o iist saisada'.

Setomaa XIII hariduskonverents tuleb 2.detsembril Värskas (0)

Reedel, 2.detsembril algusega kell 10.30 toimub Värska kultuurimajas Setomaa XIII hariduskonverents, seekord noortekonverentsina: „Noored õpikogemuste mõtestamise ja hobide kaudu elukutse omandamisele."

Päevaplaan:

10.30 Konverentsi avatervitused
10.45 Ettekanded:

„Kogemused kui ennastjuhtiva õppija töövahend" – Kerli Kõiv TÜ nooremteadur, Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja

„Kuidas noorsootööst sai minu elu kutse" –Triinu Arund, Setomaa Noorsootöö Keskuse juhataja

„Ela ja sära! Eripära on tugevus ja hobist võib saada rahvusvaheline töö. Minu näide" – Annela Laaneots, Mikitamäe Kooli vilistlane

„Lavalt lavataguseks jõuks" – Kärt Karro, Meremäe Kooli vilistlane

12.00 Lõuna

12.45 Ettekanded:

„ Kuidas on minu kooliaegsed unistused, hobid ja kooliväline tegevus seotud minu tänaste tööde ja tegemistega Setomaal" – Sigre Andreson, taluperenaine, õpetaja, ettevõtja

„ Kuidas jõuda oma hobiga tulemusteni hiphop tantsu näitel" – Evert Markus Sirendi, Mikitamäe Kooli vilistlane

„Oma tegemistest ja elust Setomaal" – Imre Liivago, Mikitamäe Kooli vilistlane

13.30 Rühmatöö. Noorsootöö Keskuse eestvedamisel

14.15 Kokkuvõte

Konverentsi ettevalmistajad ja läbiviijad on Setomaa Haridusselts ning Setomaa Noorsootöö Keskus.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood