Mis soe suuh, see soe kõtuh.

SKVK vahtsõnõ päävanõmb (0)

18.11.2022 valisi Seto Kongressi Vanõmbitõ Kogo Verskah uma kuuholõkil vahtsõst päävanõmbast Järvelilli Reinu

XIII Seto Kongressil 09.10.2021 valitu’ 13-liikmõlitsõ vanõmbitõ kogo edimäne päävanõmb oll Saarõ Vello. Tuu aastagaga’ kinntäti seto keele arenguplaan, tõugati käümä Setomaa Ettevõtlusmess, tetti kuuhtüüd Eesti valitsusasutuisi ni ministritõga’ ni edendeti läbikäümist setodõga välähpuul Setomaad.

Seto Kongressi Vanõmbitõkogo vanõmba’ omma’ Hõrna Aare, Leima Aarne, Saarõ Vello, Ristimäe Raivo, Grünbergi Maria, Kalkuni Andreas, Ahvena Marika, Matvei Arvi, Järvelilli Rein, Vabarna Jane, Kudre Raul, Nassari Elvi ni Sarja Urmas. Päävanõmba ametiaigu om üts aastak ni sis valitas jal vahtsõnõ.

Vahtsõnõ päävanõmb Järvelilli Rein tüütäs aastakast 2022 Setomaa Vallavalitsusõ kommunikatsioonispetsialistinä. Järvelill om olnu’ Setomaa ülembsootska (2019, 2020), Riigikogo liigõ, rahandusministri nõunik, Verska vallavanõmb ni 2012–2017 aastakil Meremäe vallavanõmb, Setomaa valla edimäne vallavolikogu esimiis. Seto Instituudi tellmisel ni Järvelilli iihvidämisõl panti minevä aastaka lõpuh kokko seto keele arõnguplaan. Järvelill om seto keele esindäjä Eesti põliskiili kogoh ni Ida-Euroopa põlisrahvitõ esindäjä rahvidõvahelitsõ põliskiili aastakümne juhtgrupih.

***

18.11.2022 Värskas toimunud koosolekul valis Seto Kongressi Vanemate Kogu uueks peavanemaks Rein Järvelille

XIII Seto Kongressil 09.10.2021 valitud 13-liikmeline vanemate kogu on töötanud ühe aasta peavanema Vello Saare juhtimisel. Aasta jooksul on kinnitatud seto keele arengukava, lükatud käima Setomaa Ettevõtlusmess, arendatud koostööd Eesti valitsusasutuste ja ministritega ning edendatud läbikäimist Setomaal ning mujal elavate seto kogukondade vahel.


Seto Kongressi Vanemate Kogu liikmed on Aare Hõrn, Aarne Leima, Vello Saar, Raivo Ristimäe, Maria Grünberg, Andreas Kalkun, Marika Ahven, Arvi Matvei, Rein Järvelill, Jane Vabarna, Raul Kudre, Elvi Nassar ja Urmas Sarja. Peavanema ametiaeg kestab üks aasta ning siis valitakse uus peavanem.

Rein Järvelill töötab alates 2022 Setomaa Vallavalitsuses kommunikatsioonispetsialistina. Järvelill on olnud Setomaa ülemsootska (2019, 2020), Riigikogu liige, rahandusministri nõunik, Värska vallavanem ja 2012.–2017. aastal Meremäe vallavanem, Setomaa valla esimene vallavolikogu esimees. Seto Instituudi tellimusel ning Järvelille juhtimisel koostati 2021.-2022.a seto keele arengukava. Järvelill on seto keele esindaja Eesti põliskeelte kogus ning Ida-Euroopa põlisrahvaste esindaja rahvusvahelise põliskeelte kümnendi juhtgrupis.

Marika Ahven
Vanõmbitõkogo kirotaja / Vanemate kogu kirotaja
marika.ahven@gmail.comKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood