Niidse lainat, rihma massat.

Tervislik ja maitsev koolitoit toetab arengut (0)

Neli kohalikku omavalitsust Eestist ja Lätist otsustas teha koostööd tervisliku ja maitsva koolitoidu pakkumise laiendamiseks koolides ja lasteaedades. 

2023. aasta oktoobrikuus algas Eesti-Läti piiriülene koostööprojekt „Green School Dining / Roheline Koolitoit", mille käigus otsitakse lahendusi mahetooraine osakaalu suurendamiseks ning koolirestorani kontseptsiooni juurutamiseks haridusasutustes. Projekti partnerid Setomaalt, Rõugest, Smiltenest ja Tukumsist usuvad üksmeelselt, et tervisliku ja maitsva koolitoidu pakkumine on meie laste tervise ja heaolu seisukohalt väga oluline.

Setomaa Liidu juhatuse esimees Margus Timmo arvates on projekt oluline mitmest aspektist: „Võru maakonnas algas tervisliku toitumise liikumine 2018. aastal. On hea, et meie lähinaabrid lätlased otsivad samuti võimalusi, kuidas rohkem pakkuda lastele tervislikku toitu. Mahe koolitoit ei ole üksnes kemikaalideta kasvatatud toit. See on ühtlasi väärtusõpetus, austustunne maa, looduse, toidu tootjate ja kokkade vastu, tahe vähendada toidu raiskamist. Lapsed saavad ise osaleda protsessis ja panustada nii tulevikku."

Projekti eesmärk on leida võimalused ning luua ühine pikaajaline strateegia mahetooraine osakaalu suurendamiseks üle 20% Setomaa ja Rõuge valla haridusasutustes. Smiltene ja Tukumsi valdades on samal ajal siht saavutada 20% mahetooraine osakaal. Lisaks tegeletakse koolitoitlustuse korraldamise kvaliteedi tõstmisega kaasates selleks aktiivselt kooliõpilasi ja -töötajaid.

Strateegia ja tegevuskava koostamise käigus kogutakse andmeid mahetooraine kättesaadavuse kohta piirkonnas ning kaardistatakse kooliköökide vajadusi tooraine hankimisel. Samuti küsitakse omavalitsustöötajatelt, koolijuhtidelt, kokkadelt ning õpilastelt ettepanekuid ja arvamusi, kuidas saaks toitlustust veel paremini korraldada ning mahetoorainet veel enam kasutada. 2024/2025 kooliaastal alustatakse strateegia elluviimisega ja korraldatakse erinevaid üritusi nagu retsepti- ja kokkamisvõistlused koolides, ekskursioonid mahetaludesse väiksematele koolilastele, õppereisid ja koolitused kokkadele, koolijuhtidele ja omavalitsustöötajatele ning mahetootjatele jne.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit ja partnerid Rõuge vallavalitsus ning Tukumsi ja Smiltene vallavalitsused Lätist.

Projekt „Green School Dining / Roheline Koolitoit" viiakse ellu perioodil 01.10.2023-30.09.2025 ning selle elluviimist toetab INTERREG Eesti-Läti Programm 2021-2027.

Kaja TullusKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood