Mägi mäega saa-ai kokko, ineminõ inemisõga või kokko saia'.

Uuringu tulemused

2016. aasta kevadel viidi läbi uuring eesmärguga selgitada välja 55-aastaste ja vanemate pikaajaliselt ilma tööta inimeste peamised takistused, motivatsioon ning võimalused tööjõuturul osalemiseks, küsitletavate varasemad oskused ja kogemused, tööjõuturule naasmisega seotud soovid.

Uuringu viisid läbi Merli Reidolf, Marianne Kallaste, Merle Küttim ja Mihkel Servinski, küsitlejatena olid kaasatud kohapealsed inimesed.

Uuringu kokkuvõttega saab tutvuda siin