Täüs kõtt usu-ui tühjä kõtto.

Vabarna preemia laureaadid (0)

Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia pälvisid Silvi Palm, Leida Heliste ja Arvis Kiristaja.

Setomaa Vallavalitsus kinnitas Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia komisjoni ettepanekul 2022.aasta omakultuuripreemia saajad. Vallasisene preemia saab Silvi Palm ja vallavälised preemiad Leida Heliste ning Arvis Kiristaja. Tunnustuse saajaid tänatakse valla tänukirja ning 500 eurose preemiaga. Tänukirjad ja preemiad antakse laureaatidele üle 19.detsembril toimuval Anne Vabarna omakultuuriõhtul Värskas.

Silvi Palm saab vallasisese tunnustuse setokeelsete tekstide ja raamatute toimetamise eest. Silvi on Meremäe kooli eesti keele õpetaja ja Setomaa ajalehe keeletoimetaja. Lisaks tegeleb ta igapäevaselt erinevate seto keelsete tekstide ja raamatute toimetamisega. Silvi on oma töös toimetajana põhjalik ja on pälvinud kõigi oma koostööpartnerite heakskiidu. Ühelt poolt jälgib Silvi alati autori kirjutatud kodukandi keelt, teisalt lähtub ta grammatikareeglitest. Ta ei piirdu ainult lauseehituse ja kirjavahemärkide toimetamisega, vaid kontrollib erinevatest allikatest fakte, tsitaate ja aastaarve. Silvi on viimaste aastate jooksul toimetanud terve riiulitäie raamatuid. Enamus seto keelsed ja seto meelsed raamatud ja trükised on tema toimetatud. Palju kiitust on saanud Silvi poolt hiljuti Värska lasteaia õpetajatele ja lapsevanematele läbi viidud seto keele kursus. See õppus on aidanud mitu inimest seto keeles julgemalt kirjutama ja rääkima. Viimasteks suuremateks töödeks on olnud Seto rahvarõivaraamat ja Isa Jevgenist raamatu toimetamisega.

Leida Heliste saab vallavälise tunnustuse seto leelo laulutraditsiooni ja traditsioonilise seto käsitöö hoidmise, järjepideva tutvustamise ning edasiandmise eest. Leida on sündinud Miikse külas Setomaa vallas. 2021.aastal ilmus plaat Leida lauludega „Leeloga läbi elo". Plaadil kõlavad mitmed Leida poolt Seto Kuningriigipäeva sõnolise võistluseks loodud laulud. Leida alustas laulmisega 15-aastase koolitüdrukuna Meremäe kooli leelorühmas. Ta on laulnud erinevates Tallinna lauluparkides: Sõsarõ', Siidisõsarõ', Sorreseto' ja nüüd oma kooris Leelokandja'. Lisaks laulmisele on ta mitmekordne Seto Kuningriigi leevä-, sõira- ja piiraguküdsäjä, ollõ- ja veinitegijä. Täna on Leida suureks eeskujuks kõigile leelotajatele, ta on sõnoline ja väga hea killõ. 2022.aastal loodi Leida ideel ja algatusel seto käsitöönäitus „Jalaja Nasta seto käsitüü." Näitus oli avatud Obinitsa Galeriis Hal'as Kunn ning on edaspidi avatud Eesti Vabaõhumuuseumi seto Vanatalo laudahoones. Näitusel on Leida ema, Anastassia Jallai, telgedel kootud erinevad tekstiilid.

Arvis Kiristaja vallaväline preemia tuleb pikaaegse ja järjepideva töö eest Setomaa arheoloogia- ja kohanimede uurimisel ning selle kirjaliku talletamise eest. Arvise koostamisel ja toimetamisel ilmus 2022.aastal raamat "Setumaa Kogumik 8". Arvis Kiristaja on aastaid teinud Setomaal arheoloogia- ja kohanimealaseid välitöid, seda nii Eesti, kui ka Vene Föderatsiooni territooriumil. 2022. aastal ilmuvasse Setomaa rahvariideraamatusse on Arvis kirjutanud pika sissejuhatava teksti pealkirjaga "Setodest ja Setomaast". Omades laialdasi teadmisi Setomaa ajaloost on Arvis alati nõus seda huvilistele jagama, nii on ta pidanud ettekandeid 2022. aastal Obinitsa küla 370 aasta kirjaliku esmamainimise juubeliüritusel ja kõneles lektorina Seto Instituudi korraldataval bussiekskursioonil „Ülikuul Rattil" nii käesoleval aastal kui ka kõigil varasemal seitsmel aastal.

Anne Vabarna omakultuuripreemiat antakse välja kord aastas, alates 1995.aastast, kui preemiat hakkas välja andma Värska vald. Anne Vabarna nimeline omakultuuripreemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest preemia väljaandmise aastal. Anne Vabarna omakultuuripreemial on kaks nominatsiooni: vallasisene preemia ja vallaväline preemia.

Preemiate väljaandmist toetab Kultuuriministeerium.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood