Häbü olõ-õi saust õt silma lätt

Väliseminar Isemajandav Setomaa 13.08.2019

Ametnike Kagu-Eesti välitööde osana toimus 13. augustil 2019 Setomaal väliseminar teemal "Kuidas tõsta Setomaa isemajandamise võimekust”.

Seminar keskendus järgmistele teemadele:

 • omatoodetud mahetoiduga piirkonna varustamise võimekus
 • taastuvenergiaga varustamise võimekus ja energia kokkuhoid
 • ringmajanduse efektiivse rakendamise võimekus

Seminari tulemusena loodi ideaalpilt, kuhu nendes valdkondades võiks välja jõuda ja mis peaks siis olema. Koos otsiti lahendusi, kuidas selleni jõuda.

Seminari päevakord ja materjalid:

12.00 - 14.00 Tutvumine edukate isemajandavate üksustega - Obinitsa külakeskus, Vana-Jüri seebikoda.
13.40 - 14.00 Toekam kohvipaus Värska kultuurikeskuses.

14.00 - 15.30 Päeva teemadega haakuvad ettekanded

 •  Mahepõllumajandus meil ja mujal ning tulevikuvõimalused. Mahepõllumajandus maailmas, Euroopas, Eestis, Setomaal. Millised on maailma trendid. Mis on muutumas lähiajal? - Karin Zereen, Marika Ruberg (Maaeluministeerium)
 • Mahe Setomaa. Viie kooli toidu projekt, Piirivere Leader. Kuidas innustame kohalikke tootjaid - Maris Andreller, Margus Timmo
 • Mis on ringbiomajandus ning milliseid võimalusi see maaelule loob. Miks me sellest räägime – globaalsed ja Euroopa Liidu poliitikad ja trendid seoses keskkonna- ja kliimavaldkonnaga. Millist võimalused ringbiomajandusega kaasnevad. Mida Eestis riik juba teeb või lähiajal planeerib. Kuidas Setomaa võiks sellest tulevikus kasu lõigata. - Martti Mandel, Sandra Salom (Maaeluministeerium)
 • KIKi projektinäiteid Võrumaalt. Aktuaalsete taotlusvoorude ja projektide näited ringmajanduse valdkonnas, sh korteriühistuid toetavad meetmed. - Reet Utsu (Keskkonnainvesteeringute Keskus)
 • Taastuvenergeetika areng Eestis ja mujal maailmas. Millised on maailma trendid antud valdkonnas. Millised on reeglitest tulenevad piirangud ja ka võimalused. Mis on muutumas lähiajal taastuvenergia direktiivist tulenevalt.- Liisa Ruuder (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
 • Energia infrastruktuur kui regionaalarengu edendaja. 10 aasta tegevused ja sellega kaasnenud muutused, sh päikeseenergia tootmine Setomaal; hetkeseis; perspektiiv; lahendamist vajavad asjad. - Urmo Lehtveer (MTÜ Piiriäärne Energiaarendus)

15.30 - 16.00 Kolm töörühma pakuvad mahetoidu, taastuvenergia ja ringmajanduse teemadel vastused küsimustele:

 • Milline on selles valdkonnas hea tulemus või oodatud muutus?
 • Millised on takistused ja kuidas neid kõrvaldada?
 • Mida saab kohapeal teha ja mida saab riigi poolt teha?

16.00 - 17.00 Ettekanded ja arutelu

Seminari tulemus