Viha võtt vilä nurmest, kaih karja laudast, paha palagi suust.