Ku koolõs ar' peremiis majast, sis ar' aia hargnõsõ ja katusõ kakkõsõ.