Umah kotoh leib magusab ku võõra puul nisuleib.

XI Seto Kongress 09.10.2014 Värskas

9.10.2014 algusega kell 10 Värska Sanatooriumis toimuva XI Seto Kongressi materjalid:

XI Seto Kongressil osales 67-st valitud saadikust 61. Külalisi oli üle 30.

XI Seto Kongressi deklaratsioon seto keelest, meelest, kultuurist ja haridusõst
XI Seto Kongressi otsus. Seto kultuuri rahastamine
XI Seto Kongressi otsus. Setomaa arengukava 2014-2020
XI Seto Kongressi otsus. Setomaa hariduselu
XI Seto Kongressi otsus. Tegevuskava „Noored Setomaale“ ja rahastamise plaan
XI Seto Kongressi otsus. Piiriäärse ala arendamisest ja piiriülesest liikumisest
XI Seto Kongressi otsus. Seto Kongressi Vanemate Kogu koosseisu kinnitamine

Tervitus. Vabariigi President XI Seto Kongressile

Ettekanne: SKVK tegevusest kongresside vahelisel ajal. Peavanem Vello Saar
Ettekanne: Eestis asuva Setomaa osa arengukava 2014-2020 tutvustamine. SVL juhatuse liige Margus Timmo
Ettekanne: Kuidas edasi – kas koos või eraldi? SKVK liige Raul Kudre
Ettekanne: Eestis asuva Setomaa osa ettevõtlusstrateegia tutvustamine. SKVK liige Aarne Leima
Ettekanne: Noored Setomaale tegevuskava tutvustamine. Töörühma liige Meel Valk
Ettekanne: Piiriülesest liikumisest ja selle korraldamisest. SVL juhatuse liige Aare Hõrn
Ettekanne: Seto vapi kavandi tutvustamine. Maarja Sarv / ettekande pidas Õie Sarv
Sõnavõtt: Obinitsa - Soome-ugri kultuuripealinn 2015. Annela Laaneots

Seto Kongressi põhikõrd

XI Seto Kongressi päevakord
Eelnõu. XI Seto Kongressi otsus Setomaa hariduselu kohta
Eelnõu. XI Seto Kongressi otsus Setomaa arengukava 2014-2020 kohta
Eelnõu. XI Seto Kongressi otsus piiriäärse ala arendamisest ja piiriülesest liikumisest
Eelnõu. XI Seto Kongressi otsus Seto kultuuri rahastamise kohta
Eelnõu. XI Seto Kongressi otsus „Noored Setomaale“ tegevuskava ja rahastamise plaani kohta
Eelnõu. XI Seto Kongressi otsus Setomaa vapi kinnitamise kohta
Eelnõu. XI Seto Kongressi otsus Seto Kongressi vanemate Kogu kinnitamise kohta

Setomaa arengukava 2014-2020. Eelnõu 07.10.2014 seisuga

Tegevuskava Noored Setomaale, esitatud Siseministeeriumile 09.09.2014

Tegevuskava "Noored Setomaale seletuskiri, esitatud Siseministeerumile 09.09.2014

Ettepanek. Seto vapp