Rahal olõ-õi silmi, ku hindäl olõ-õi.

XIII Seto Kongress 09.10.2021

XIII Seto Kongress toimus 9. oktoobril 2021 Värskas kultuurikeskuses. 

XIII Seto Kongressi salvestust saab vaadata youtube Seto Meedia lehel.

XIII Seto Kongressi päevakord

Tervitused XIII Seto Kongressile

XIII Seto Kongressi ettekanded ja registreeritud sõnavõtud

I TEEMA: Kultuur. Perimüse püüsüminõ. Hindämääräminõ

Järvelilli Rein – Hindätiidminõ ni hindämääräminõ – setost olõmisõ põhi.

II TEEMA: Setomaa umavaltsusõ roll seto majandusõ ni kultuuri püüsümisõ hoitjana

III TEEMA: Seto rahvas, Setomaa, Seto Kongress – kuis edesi?

  • Hõrna Aare – Ettekannõh memorandumi, otsussidõ ja papõrdõ kotsilõ.
  • Leima Aarne – Memorandumi, otsussidõ, papõrdõ tutvustaminõ.

Sõnavõtu’:
Grünbergi Maria – Tarto setodõ puult
Ristimägi Raivo – Põlva setodõ puult
Nassari Elvi – Talina setodõ puult
Toomiku Siiri – Võro ja Võromaa setodõ puult
Siberi setodõ tervitüs
Majaku Helju – Petseri setodõ puult

XIII Seto Kongressi otsused ja memorandum

Saadikute valimise kord

Seto Kongressi kodukord

XIII Seto Kongressi otsusõ eelnõu "Setodõ hindetiidminõ"

XIII Seto Kongressi otsusõ eelnõu "Setomaal elo hoitmisõst ja piiriviirse ala arõndamisõst"

XIII Seto Kongressi memorandumi eelnõu

XIII Seto Kongressi otsusõ eelnõu "Volituisi andmisõst"