Tõõsõ pääd läät ragoma, uma pää kaotat.

„Active SME“ projekt loob uusi võimalusi Võru maakonna maaettevõtjatele (0)

Aprillis 2023 algas Euroopa Liidu toetatud projekt ”Active SME” (ER192), mille siht on ergutada Setomaa ning laiemalt kogu Võru maakonna ettevõtjaid kasutama varasemalt loodud infrastruktuuri objekte (Obinitsa külmutuskeskus, Värska-Ulitina-Saatse maantee koos parklatega) ning kaasata neid aktiivselt uue planeeritava Obinitsa aiandussaaduste väärindamiskeskuse loomisesse.

Projekti juhtpartner on MTÜ Setomaa Liit ning partnerid on Setomaa Vallavalitsus ja SA Võrumaa Arenduskeskus.
2023. aasta sügiseks koostatakse planeeritava Obinitsa aiandussaaduste väärindamiskeskuse teostatavus-tasuvusanalüüs ja töötatakse välja võimalikud tehnoloogilised lahendused ning eelprojekt, kasutades ära Obinitsa külmutuskeskuse rajamisel omandatud kogemusi. Projekti tegevustesse on planeeritud kaasata vähemalt 12 aktiivset ettevõtet Võru maakonnast.

Projekt on saanud hoogsa alguse. Esimene kokkusaamine ettevõtjatega toimus 29. mail 2023 Obinitsas, kus osales 23 inimest. Värskas 28. mail 2023. a toimunud Suviste käsitöö- ja maalaadal tutvustati kohalikke maitseid ja käsitöötooteid. Tulemas on veel kaks arutelupäeva ettevõtjatega ning üks avalik üritus - Sõirapäev Saatses 10. juunil 2023, kus kohalikud elanikud ja piirkonna külastajad saavad tutvuda kohalike maitsete ja käsitöötoodetega. Lisaks valmistatakse veel piirkonna aiandussektorit ning tulevase keskuse ideed tutvustav turundusvideo.

Projekt „Active SME“ kestab 6 kuud, projekt lõpeb 2023. aasta oktoobrikuus.

Projekti kogueelarve on 89 480 eurot, millest 80 532 eurot on Eesti EL välispiiri programmi toetus.

Projekti ”Active SME” kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Lisainformatsioon ja kontaktid: Margus Timmo, +372 56222886, info@setomaa.eeKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood