Hüä sõna süü vaese vaiva

Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia laureaadid on selgunud (0)

Käesoleval aastal antakse Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat välja kahekümne kolmandat korda.Varasematel aastatel andis preemiat välja Värska Vallavalitsus, tänavu annab selle välja Setomaa Vallavalitsus. Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest preemia väljaandmise aastal.

Vallasisese preemia vääriliseks hindas komisjon Evar Riitsaart traditsiooniliste seto hõbeehete valmistamise oskuste alalhoidmise ja edendamise eest. 2018. aastal ilmus Evaril raamat ,,Sõlekiri" ja valmis film ,,Sõle loomise lugu". Aasta jooksul on Evaril olnud personaalnäitused Tallinnas, Petseris, Võrus ning mujal. Lisaks lõi ta kaasa mitmetel Setomaa ühisnäitustel Pihkvas ja Peterburis. Seto Miihi Summa ja Tuhkwizza lauljana esines ta aasta jooksul ka erinevatel sündmustel, eriti eredalt paistis Evar silma Tallinnas Mardilaadal ja I Seto Tandsopidol.

Vallavälise preemia saab Piret Torm–Kriis I Seto Tantsupeo „Kagoss kargasõ" korraldamise eest. Setode ja Setomaa ühendamine läbi tantsu oli muljetavaldav, mis tõi seto tantsu juurde nii vanu kui noori ning puudutas etendusena paljusid hingi. Piret juhendab ka kultuuriklubi Setoluu', kellega valmistati ette tantsuvideod, mille järgi tantsupeole tulija sai omandada või meelde tuletada seto tantse ning enne suurt tantsupidu toimusid ka arvukad proovipäevad. Lisaks esindas Piret ülemsootskana Setomaad erinevatel sündmustel, kohtumistel ja meedias.

Preemiad antakse kätte Anne Vabarna omakultuuriõhtul 17. detsembril 2018.aastal.Anne Vabarnale pühendatud päev algab kell 14.30 mälestusminutitega lauluema haual Värska kalmistul. Omakultuuripreemiate üleandmine ja laureaatide õnnitlemine toimub samal päeval kell 16.00 Värska Kultuurikeskuses eelmise aasta laureaatide leelokoori Kuldatsäuk ja Heiki Valgu juhtimisel.

Omakultuuriõhtule on oodatud kõik seto omakultuuri austajad ja viljelejad.

Sündmust toetab Setomaa Kultuuriprogramm ja Setomaa Vallavalitsus.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood