Tühi pung om kõige rasehemb üteh kanda.

Avanevad lisataotlusvoorud Setomaa ja Saarte pärimuskultuuri toetuseks (0)

Eesti Rahvakultuuri Keskuse teade:

Lisataotlusvoorud Saarte ja Setomaa pärimuskultuuri toetuseks avanevad 02.08.2021. Oodatud on taotlusvooru tingimustele vastavad eesmärgistatud, pärimusega seotud taotlused, mille tegevused viiakse ellu 2021. aasta jooksul.

Saarte pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Eesti saartele ja eestirootsi aladele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära.
Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses, sidudes noored esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning laiendades kohalikus kultuuris osalejate ringi, sealhulgas toetades seda soodustavaid tegevusi väljaspool Saarte pärimuskultuuri piirkonda.
Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu nii saartel kui ka väljaspool saari.

Setomaa pärimuskultuuri toetamise eesmärgiks on hoida Setomaa kultuurilist ja keelelist eripära, elulaadi, tavasid, kombeid ning oskusi. Tugevdada seto keele ja pärimusliku kultuuri keskkonda, laiendada seto keele kasutusvaldkondi ja tugevdada kultuuriruumi kogukonda.
Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi säilimisele ja püsimisele elavas kasutuses, selle taastumisele, arengule ning elujõulisuse tagamisele.
Oluline on just noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine, aga ka sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Setomaad.
Toetuse eesmärgi täitmine tagatakse valdkondlikult toetatavate tegevuste kaudu.

Määrustega saate tutvuda SIIN

Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saab siseneda SIIT

Taotlusvoorud on avatud kuni 13.08.2021 kell 23.59

Saarte taotlusvooru eelarve on 6827 eurot.
Setomaa taotlusvooru eelarve on 11 875 eurot.Kommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood