Tühi pung om kõige rasehemb üteh kanda.

Maaselitsal Vabaõhumuuseumih (0)

Vabaõhumuuseumi seto talo ja peipsivindläiste maja’ omma’ muuseumi vahtsõ’ huunõ’, koh saava’ tõõnõkõrd kokko õigõuskligu’ rahva’: seto’, vindläse’, valgõvindläse’, ukrainlasõ’, udmurdi’ jt. S´oovoori tulti üteh maaselitsalõ kul´atamma. Käve miiki uma Sõsarõ pargiga sääl laulmah.

Ollimi Zurovi Leonidi ja Vilde Borissi Setomaal käümisõst kirotõt raamadu kaejatsil. Valgu Heiki seletüse’ 789-lehekülelitsõ raamadu kotsilõ olli’ huvitava’, raamatut õks peräst veiga ostõti. Kokko oll´ 33 inemist kullõma tulnu’.
Olli’ ka mõnõ’ raamadu autori’: Kiristäjä Arvis, Grušina Ljuba, Belobrovtseva Irina. Talina setosit oll´ ka tulnu’: Lennugi Lembitu pereh, Ahuna Marika, Paltsõri Ülle, Küläveere Jaan ja mi leelopargi naase’. Oll´ muudki rahvast tulnu. Ait´umma Heikile ja Külvigu Helenilõ tulõmast ja raamatit näütämäst. Teno Helenilõ hüä umaküdset kitsõpiimäst karaski iist. Teno ka esä Sakariasõlõ, kiä tulla’ sai, ja Ahuna Marikalõ pilte tegemise iist. Seto talo peremiis Talvari Piitre tekk ka pilte ja lubasi nuid jaka’.

Ku maaselits ar’ otsa nakas´ saama, palotõdi suur olõst pupe, tšuutsela, tulõh. Vindläse’ lätsi’ suurõ hõiklõmisõ, laulu ja tandsuga tulõ mano. Tuulaiga käve mi Heiki, Arvise, Heleni ja Ljubaga seto tarõh, koh ma tei näile väiko ekskursiooni.

Nassari ElviKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood