Mägi mäega saa-ai kokko, ineminõ inemisõga või kokko saia'.

Soome-Ugri kiräniku' sõitva Setomaalõ

Kaja Tullus 22.08.2017

26. augustil kell 10.30 joudva Soomõ-Ugri kiränikõ kongressi delegaadi' (umbõs 75 kiränikku ja tõlkjat) Obinitsa lipuväljakulõ. Peräst väikut teretüskõnõt ja teretüslaulu sõidõtas väikulõ ekskursioonilõ (kell 11-13). Kell 14.00-17.00 Ilotamine (seto leelo, tands, luulõ) Galeriih ja galerii aiah. Külälise' tulõva tutvuma kotusõga' kos oll Soomõ-Ugri Kultuuripääliin 2015. Pallõsi kõigil kiä vähägi saava' aigu võtta, et tulla' ilotama, laulma pilli mängmä, luulõtajid luulõtuisi lugõma. Hõrna Aare ja Rieka Seto Kultuuri Fond Riitsaarõ Evar ja Kauksi Ülle Seto Ateljee Galerii