Ul'li tsusid, ul'l tapp kah.

Seminar Ettevõtlusvõimalused Venemaal, 06.02.2014

6.veebruaril 2014 toimus Värska Kultuurikeskuses seminar "Ettevõtlusvõimalused Pihkva oblastis"
Eesti ettevõtjad said ülevaate Venemaa ettevõtlust puudutavast seadusandlusest, tolli- ja maksuregulatsioonidest ja Pihkva oblasti ettevõtluskeskkonnast. Tutvustati Pihkva oblasti ettevõtteid, kes on oskuslikult kasutanud ettevõtluse arendamisel kohalikku kultuuripärandit.

Pihkva Kaubandus-Tööstuskoja president Vladimir Zubov tutvustas Pihkva oblasti ettevõtlus- ja investeerimisvõimalusi ning tõi praktilis näiteid edulugudest. ASi Juriidiline konsultatsioon direktori asetäitja A. Egorov andis põhjaliku ülevaate ettevõtete registreerimisest ja Žanna Vedenina, Venemaa Rajoonidevahelise Maksuinspektsiooni Pihkva oblasti maksumaksjate osakonna juhataja tutvustas erinevaid ettevõtlusega seonduvaid maksundusvorme ning tõi esile 2014. aastal toimunud olulisemad muudatused Venemaa maksunduses.
Kohalike kultuuritraditsioonide kasutamisest ettevõtluse arendamisel ja konkurentsieelise saavutamisel rääkisid Nadežda Zubova, Pihkva Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtluskoolituse ja –nõustamise osakonna juhataja, praktilist ettevõtluskogemust jagas ettevõtja Mihhail Okunev.

Seminar toimus projekti “Heritage Business” raames, mida kaasrahastab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013 ja Setomaa arengu programm.

Seminari ettekanded: