Jovva-ai jummalaga maelda.

Seto eepos „Peko“ tõlgiti ungari kiilde (0)

6. veebruaril tutvustõdi Talinah Ungari Instituudih ungarikeelist seto eepost „Peko“ ja „Setu grammatikat“, „Setu-(Vabarna) sõnaraamatut“ ja Vabarna Anne „Neio koolulaulu“, „Suurõq sajaq“.

Raamatist kõnõl tõlkja, Prof. Dr. Dr. h.c. János Pusztay. Kirästüseh Nap Kiadó 2017. aastaga ilmavalgust nännü’ raamadu’ tutvustasõ’ seto kultuuri, kombit ja kiilt.

Seto rahvuseepos „Peko“ k´au ütte perre soomõ „Kalevala“ ja eesti „Kalevipujaga’“, mia tege tähtsäbäst ka’ tõlkmisõ ja ilmumisõ ungari keeleh.

Tõlkjaga’ kõnõl Eesti Keele Instituudi vanõpleksikograaf Sven-Erik Soosaar.

Kuvvamuudu ti joudsõt seto teema mano?

Ma tii-i ette plaanõ, minnu huvtasõ’ mitmõ’ as´a’ – ma tegele tuuga’, mia minnu huvtas. Viimädse toukõ and soomõ-ugri kiränikõ kongress 2013. aastagal. Ma sis mõtli, õt pias luuma midägi’ püsüvät. Kongressil tull vällä, õt järgmäne kongress om Tartoh ja õt plaanih om k´auk Obinitsa, Setomaalõ. Sis mu mõtõh heräsi, õt pias tõlkma eeposõ. Otsusti kongressi ja Setomaa avvus tetä’ tõlkõ’. Kirodi vällä kõik sõna’, tei faili. Ja sis otsusti, õt avalda ka’ tuu. Tõlkmisõ aigu kirodi sõnnu vällä Vabarna Anne eeposõst ja laulast, tuuperäst pannigi’ raamadu nimes „Setu-(Vabarna) sõnaraamat“. Ja kokko saigi’ nelli raamatut.

Kiä võisi’ nuid raamatit lukõ’?

Ungarih tunda-ai soomõ-ugri rahvidõ vasta suurt huvvi. Soomõ-ugri rahvidõst kõnõldõh nä mõtlõsõ’ Vinnemaal elävidõ rahvidõ päääle, kedä nä pidävä’ prostast. Rahvuslik edevüs om ungarlaisi jaost takistus soomõ-ugri rahvidõst arvusaamisõl. Ma tahtsõ valgõt platsi täütä’ – „Kalevala“ om tõlgit viis kõrda, „Kalevipoig“ om kol’ kõrda. A seto eepost olõ-õs tõlgit. Ma looda, õt s´oo tekitäs ka’ folkloristeh huvvi. Loodami kõgõ parebat. Võlgnõ pall´o Hao Paalilõ avtamisõ iist.

Laaneotsa AnnelaKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood