Kumusap om umah kotoh, ausap uma aho pääl.

Pärimusõppe metoodiline kirjeldus ja ainekavad

Setomaa koolide pärimusõppe metoodiline abimaterjal on loodud projekti “Heritage Teaching” raames.

Metoodika loomisel osalesid kolme Setomaa kooli pärimusõppe tunde läbiviivad ja pärimusõpet lõimivad õpetajad, kes moodustasid vastava ekspertgrupi. Ekspertgrupp täiendas ja uuendas pärimusõppe olemas olnud ainekava ning lõi metoodilise juhendmaterjali ainekava kasutamiseks.

Setomaa pärimusõppe metoodiline kirjeldus ja ainekavad 

Petseri koolide töörühm töötas välja pärimusõppe programmi oma koolide jaoks