Kirp lätt inemba Riiga kui sanna

Viis müüti eesti rahva kujunemisloost ja selle uurimise köögipoolest (0)

Lõunaeesti – ennekõike võru ja seto – murretes leidub mitmeid vanu erijooni, mis muudes läänemeresoome keeltes (pilt 3) ei esine. Näiteks on uurali algkeelele iseloomulikuks peetud lõputa kolmanda isiku vormi. Selle kohta leiab näiteid võru keelest, kus b-lõpulisele vormile ta annab vastab ilma lõputa ta and.

Vaata Eesti Rahvusringhääling / NovaatorKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood