Pal'lo juttu täüdä-äi' kõttu.
OTSING SETOMAA LEHEL       
5. MäRTS 2014, NR. 3
Vahtsõt
Eesti-Vinne piirileppega kaos aolukku Saatse saabas (0)
Setomaa Turism käve aasta edeotsah vällämaa laadol (0)
Seto Külävüü kostipäiv uut kohvkidõ kirjapanõmist (0)
Seto pitsi päivi teema om Lilliaid (0)
Külapillimiihi päiv tulõmah (0)
TAARKA PÄRIMUSTEATER KUTSUB KOOLINOORI LAAGRISSE!  (0)
Värska-Saatse riigimaantee teemal tuleb avalik koosolek (0)
Avvuhinna ”Kimmäs seto” konkurss (0)
Maanteeamet lubas Saatse teed olukorda parandada (0)
Seto Folk kavatseb minna üle piiri (0)
Inemise'
Hõrna Aare: „Õga miis piat tahtma ja mõistma umma koto kaitsa’.“ (0)
Märgotus
SARVÕ MAAR´A: taha-i' Kuningriigih võistõlda (4)
Regionaalministri: „Ütidse Setomaa võti om setosidõ hindä käeh.“ (0)
NUTOVI MIRJAM: Nakami naabrit mano tõmbamma! A minkaga’? (1)
Esä Sakarias: Paast. Hindäst jakosaamisõ aig (0)
Kultuur
Kirävara projekt lätt suurõbast ku plaanit (0)

Arhiiv

 
 
Ajaleht Setomaa