Peläku-ui kahru, pelgä sõpru.
OTSING SETOMAA LEHEL       
30. JUULI 2014 NR. 10-11
Vahtsõt
Seto naasõ’ tei’ Lottele vaiba’ (0)
Trõnnõ koolimaja kotus sai kivi (0)
Kae’, koh om sullõ kõgõ lähkop muistinõ asula (0)
MONK astsõ üldlaulupeo rongkäugih (0)
NIMEKIRI: Kuningameistrid 2014 (0)
Piiriveere Liider ootab huvilisi rahvusvahelises kultuuripärandi alases projektis kaasa lööma (0)
XI Seto Kongressi saatkidõ valimisõ kõrd (2)
Radaja festival toimub 27.-29. augustil (0)
VIDEO: Kostipäeval tegutses Setomaal kümneid kohvikuid (0)
9. oktoober 2014 XI Seto Kongressi päevakord (0)
Inemise'
Kunigameistri Lepasilla Elli: „Kõgõ tähtsäp om usk, õt höste vällä tulõs.“ (0)
Kuningameistri Kruusamäe Laura: „Õt saia’ mändselgi alal meistrist, tulõ pall´o har´otada’.“ (0)
Urmi Evelin: “Ma tii-i umah eloh midägi, mia mullõ miildü-i” (0)
Märgotus
LAANEOTSA ANNELA: Maailmah pandas tähele nuid, kiä’ omma’ tõistsagamatsõ’ (0)

Arhiiv

 
 
Ajaleht Setomaa