Ku andas, sis võta, ku pessetäs, sis pakõ.
OTSING SETOMAA LEHEL       
25. VEEBRUAR 2015, NR. 3
Vahtsõt
Saptja Leeni targa’ ja pühä’ jutu’ (0)
Ilolangal oll sünnüpääväpido (0)
Kaemine
Seto kunigriigi rätsep tull pääliinast Setomaalõ, õt inemisõ’ kõrdapiteh rõivihe panda’. (0)
Inemise'
Hüä’ aolehe Setomaa lugõja’! (0)
Ku tahat avvuhinda, võta’ Vabarna punti (0)
Višnevi Miralda hoit Padisõ vallah Seto lippu korgõh (0)
Aolugu
Oppaja, kõnõlõ’ meile umast elost ja tüüst! (0)
Kultuur
Setomaa Valdu Liit jagi aupaprit ja tenokirju 2014 aasta tubli tüü iist (0)
PILO’ KOETI pulgakõisiga’ koti pääl (0)
SETO VALGÕ OM heegeldüsraamadu päälkiri (0)
meremäe RAAMADUKOGO LUGÕMISSOOVTUS (0)

Arhiiv

 
 
Ajaleht Setomaa