Turul om õks kats turakot: üts turak ostja, tõõnõ turak müüjä.
OTSING SETOMAA LEHEL       
27. MäRTS 2015, NR.4
Vahtsõt
Kostipäävä kostitaja’ kogonõsi’ Obinitsah (0)
Turismih piami’ plaani (0)
Kaemine
Saatse raamadokogo asut Esä Vassili 1895 (0)
Miktämäe raamadukogo juhataja kol’ aastakka (0)
Lillmaa Tiina: Obinitsa raamotokogo hoitja aastast 1994 (0)
Meremäe raamatukogo om jo 43 aastat Lahe Anni käe all (0)
Mõttit Verska raamadukogost (0)
Inemise'
Kurakovi Jevgeni – käsitüümeistri ja oppaja Petserimaalt (0)
Setomaa «Kirävara» sar´a kujondus sai Õuruupah avvuhinna! (0)
Aolugu
Müncheni messil säksa käsitüüturgu kumpamah (0)
Seto nuuri ütine keväjäne talvõpäiv (0)
Miss´o rahvamaja om tegutsõnu jo 80 aastat, laulukoori’ 135! (0)
Palakõisi Miss´o kultuurielost (0)
Kultuur
Seto Valgõ – pits, villasärgi’ ja muud Obinitsah (0)
MUISTINÕ ELO PILDI PÄÄL: German Titov Talinah laulupidol 1965 (0)

Arhiiv

 
 
Ajaleht Setomaa